Detta blogginlägg svarar på frågan ”Vad är en fond?” samt ger information om 4Spars produkter. I vårt svar på frågan ”vad är en fond” kommer du också kunna läsa om vanliga former av fonder och varför många vill investera i fonder.

4Spars fasträntekonton kan vara intressanta för dig som vill investera i fonder. Att spara i 4Spars fasträntekonton har både likheter och skillnader mot fondsparande.

Öppna ett konto hos 4Spar redan nu! Obs! Ditt sparande hos 4Spar omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

En fond består av olika värdepapper

Vad är en fond? Svar: En samling av olika värdepapper, exempelvis aktier. Du som köper andel i en fond köper därmed andelar i alla aktier fonden består av.

Anledningen till att välja fonder över aktier är att du sprider risken. Risken att alla aktier i fonden samtidigt skulle rasa är mindre än att bara en aktie gör det. Det motsatta gäller förstås också, chansen att alla aktier i en fond samtidigt skulle rusa är liten. Fonder är i mångas ögon så pass trygga att de väljer att kalla fondinvesterande för fondsparande.

Vad är en fond? Risktagande

Risknivån fonder emellan skiljer sig åt. Risken i fonden avspeglas i risknivån hos aktierna i fonden. Fonder klassificeras efter risk.

Vem sätter ihop en fond?

Svaret på frågan ”vad är en fond?” bör också innehålla information om hur en fond förvaltas. En fond sätts ihop av ett fondbolag. Bolaget bestämmer vilka värdepapper som ska ingå i fonden. De beslutar också om risknivå och om fonden ska ha en särskild profil som exempelvis ”grön”, ”etisk” eller ”teknologi”. Fondbolag tar betalt för att upprätta och förvalta en fond.

Den som ställer sig frågan ”vad är en fond?” vill säkert veta uppenbara fördelar med fonder. En fördel som vi inte nämnt ännu är att fonder inte kräver lika mycket detaljkunskap som aktieinvesterande gör, eftersom fondbolagen sköter förvaltandet åt dig.

Vad är en räntefond och vilka andra vanliga typer av fonder finns det?

Svaret på frågan ”vad är en fond?” bör givetvis också innehålla information om olika slags fonder. De fyra vanligaste fondformerna:

  • Indexfonder följer index och innehåller exempelvis de 25 högst värderade aktierna på börsen. Målet är att följa index, till skillnad från aktiefonden som vill slå index.
  • Aktiefonder består av aktier, ofta inom specifika branscher. Målet är att slå index varför aktiefonden kräver en aktiv förvaltning och därmed högre avgifter. Aktiefonder klassas ofta som medel- till högriskfonder.
  • Räntefonder består av värdepapper som obligationer. Riskerna bedöms i regel som små och avkastningen är räntan.
  • Blandfonder Består av både räntebärande papper samt aktier. Blandfonderna ger både trygghet och möjlighet till lite mer avkastning. Risknivån ligger ofta i mellanskiktet.

Som du ser är svaret på ”vad är en fond?” ganska långt, och ändå går det att fördjupa det mycket mer än vad vid har gjort här.

Även om 4Spars svar på frågan ”vad är en fond?” slutar här, hoppas vi att du fortsätter läsa. Nedanför presenterar vi våra egna produkter.

4Spars olika fasträntekonton

4Spar erbjuder två sorters fasträntekonton, Inlåningskontot och Räntekontona. Ett fasträntekonto är ett konto där räntan är avtalad på förhand. I svaret på ”vad är en fond?” ovan gick det att läsa att en fördel med fonder är att du inte behöver lägga ner tid på förvaltning. Samma enkelhet gäller vid investerande i ett fasträntekonto hos 4Spar.

När du öppnar ett konto hos oss vet du i förväg vilken ränta du kommer få. Det är enkelt och gratis att öppna ett konto hos oss. Observera att ditt insatta belopp inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Du som ställde dig frågan ”vad är en fond?” och ville veta mer om fonder ser kanske fördelarna med att öppna ett konto hos 4Spar istället?

Mer information om våra produkter

Hos 4Spar kan du binda dina pengar i ett Räntekonto i tre eller sex månader. Alternativt kan du istället öppna ett Inlåningskonto med fria uttag. Se tabellen för de olika räntesatserna:

4Spar erbjuder olika sparformer med villkor som passer alla sorters sparande. Nedan hittar du en snabböversikt över våra konton.
Detaljerad information om varje specifik sparform finns nedan.

KontoBindningstidRäntetypÅrsräntaEffektiv ränta*
Inlåningskonto 5.5 %IngenRörlig5.5%5.50%
Räntekonto 3 månader3 månaderFast6.1%6.24%
Räntekonto 6 månader6 månaderFast6.6%6.71%

* Effektiv ränta, d.v.s. räntan uttryckt som en årsränta vars ränteutbetalning sker varje år (EAR) beräknas enligt EAR = (1+r/365*d*)^(365/d)-1 där r = Årsränta, d = räntedagar.

Kapitalisering av Räntekonton sker först vid löptidens slut. Detta medför att den effektiva räntan på Räntekonton med en löptid på 1 år eller mer blir något lägre än årsräntan.

För Räntekonton med en löptid som är kortare än ett år blir den effektiva räntan högre än årsräntan, eftersom räntan kan återinvesteras efter kapitaliseringen. Du får alltså en ränta-på-ränta-effekt. Tänk dock på att det totala kapitalet per person aldrig får överstiga 50 000 kr, vilket medför att räntan inte alltid kan återinvesteras om det medför att det totala kapitalet överstiger maxbeloppet.

Ytterligare information om våra olika fasträntekonton:

  • Det är helt avgift fritt att öppna, inneha och avsluta ett konto hos 4Spar.
  • Du kan max ha 50 000 kr på ditt konto/konton åt gången. Förräntar sig beloppet över det överförs avkastningen automatiskt till ditt förvalda bankkonto.
  • Alla överföringar utförs säkert av vår samarbetspartner Trustly.

Med informationen om våra produkter och med svaret på frågan ”vad är en fond?” kanske du nu har fattat ett beslut om var du vill lägga dina pengar? Öppna ett fasträntekonto hos 4Spar idag.

I sektionen som svarar på frågan ”vad är en fond?” kan du läsa utförligt om vad en fond är. För att läsa mer om våra produkter, följ länken nedan: