Omfattas 4Spar av den statliga insättningsgarantin?

4Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av 4Finance Groups expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *