När du fyllt i formuläret på vår hemsida och bekräftat detta med hjälp av ditt Bank ID/E-legitiamtion så får du ett mail innehållandes en länk. Denna länk måste du klicka på för att bekräfta din kontoansökan. När du klickat på länken får du ett nytt mail innehållandes information om ditt sparkonto och hur du gör insättningar. När du öppnar ett konto öppnas automatiskt ett Inlåningskonto 5,5% i ditt namn. Om du vill öppna ett Räntekonto på valfri period kan du göra det via din profil. Tänk då på att skriva det nya kontots kontonummer som referens på din inbetalning, så placeras din insättning automatiskt till ditt angivna Räntekonto.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *