Ditt totala sparande hos 4Spar får som maximalt uppgå till 50 000 kr. Skulle ditt totala saldo hos 4Spar vid något tillfälle överstiga 50 000 kr, betalas det överskjutande beloppet automatiskt ut till ditt föranmälda bankkonto.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *