Normalt sett inkommer pengarna på ditt bankkonto redan samma dag alternativt nästkommande bankdag, men vi reserverar oss för eventuella fördröjningar beroende på exempelvis bankens stopptider etc. Inom 3 arbetsdagar ska du dock ha pengarna på ditt föranmälda konto.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *