Ja, minimumgränsen är beroende på vilken sparform du har. Vårt Inlåningskonto 5,5% har en minimumgräns på 1 000 kr. Detta innebär att varje insättning till detta konto måste uppgå till minst 1 000 kr. Våra Räntekonton (3 månader, 6 månader, 1 år och 2 år) har en minimumgräns på 10 000 kr. Tänk på att dessa konton endast omfattar en engångsinsättning.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *