Investerande bygger på en önskan om en hög riskpremie, och det gäller även för dig som investerar men som ännu inte känner till begreppet. Kondenserat kan man säga att marknadens riskpremie är beloppet som överskjuter avkastningen från ett riskfritt sparande. Låter det krångligt? Bara lugn, vi reder ut begreppen!

Detta blogginlägg handlar förutom om riskpremie även om 4Spars fasträntekonton med räntor mellan 5,5 -6,6 %.

Vad är marknadens riskpremie och varför är den relevant att tala om?

Marknadens riskpremie* är den förväntade avkastningen som överstiger den riskfria räntan. Den riskfria räntan är avkastningen som kommer från ett riskfritt investerande. Till riskfria investeringar räknas statsobligationer och sparande på bankkonto med statlig insättningsgaranti.

Marknadens riskpremie är alltså den avkastning, eller premie, som investeraren förväntar sig som följd av sin investering. En investering i aktier och fonder innebär som bekant alltid en viss risk. Riskpremien måste vara högre än den riskfria räntan, annars hade förstås alla investerare valt det riskfria alternativet.

En formel för att räkna ut riskpremie skulle därför kunna se ut så här:

Total avkastning – riskfri ränta = riskpremie

*Riskpremie är också ett begrepp inom kapitalförsäkringar, men det handlar inte den här texten om. Här menar vi riskpremie som marknadens riskpremie eller från engelskan, market risk premium.

Beräkna riskpremie

Den förväntade riskpremien tas fram genom att analysera till exempel en marknads historiska avkastning.

För den som mer detaljerat vill veta hur skattningen av en riskpremie går till, rekommenderas att söka på ”riskpremie” eller beräkna riskpremie. Det är inte ovanligt att olika finansgrupper lägger ut sina rapporter om hur de räknat fram riskpremien.

Hur korrekta förutsägelser det går att göra genom att studera historisk avkastning är ett omdebatterat ämne. Vissa menar att avkastningsstatistik som går långt tillbaka i tiden ger ett bra dataunderlag för att ge goda förutsägelser. Andra menar att data från långt bak i tiden kan vara missvisande, eftersom marknaden har förändrats så mycket sedan till exempel 1920.

Förhoppningsvis har denna lilla introduktion till marknadens riskpremie gett dig en idé om vad riskpremie och riskfri ränta är för något, och varför det är relevanta begrepp vid investerande.

Nedan följer produktinformation om 4Spar.

Investera i 4Spar

4Spar erbjuder fasträntekonton med ränta mellan 5,5 – 6,6%. Du kan välja mellan att binda pengarna i tre eller sex månader, eller att investera helt utan bindningstid. I jämförelsetabellen nedan kan du se de olika räntesatserna hos 4Spar.

Som du kan se är räntan lägst på Inlåningskontot. Anledningen är för att du där har fria uttag och insättningar. Om du binder ditt kapital i tre månader får du istället 6,1% ränta och 6,6% för sex månader.

Öppna ett konto hos 4Spar redan nu! OBS. Ditt insatta belopp omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Är det svårt att börja spara hos 4Spar?

Nej, det är mycket enkelt och det kostar ingenting. Du gör ansökan här via hemsidan och det tar inte lång tid före du har ditt eget konto.

Får vem som helst öppna ett konto hos 4Spar?

För att få registrera dig måste du ha fyllt 18 år och ha Bank ID/E-legitimation. Du måste också ha en e-postadress och ett bankkonto. Mer information finns på vår sida om frågor och svar.

Fördelar med ett inlåningskonto hos 4Spar

  • Du erbjuds några av marknadens ledande årsräntor.
  • Alla steg i processen, från öppnande av konto till uttag av förräntat kapital, är avgiftsfria.
  • Överföringar mellan 4Spars inlåningskonto och ditt bankkonto utförs smidigt och säkert av Trustly

Ytterligare information om att spara hos 4Spar:

  • Beloppsgränsen är på 50 000kr. Om räntan överskjuter gränsen betalas överskottet automatiskt ut till ditt förvalda bankkonto.
  • Du kan öppna både ett bindningsfritt Inlåningskonto och ett bundet Räntekonto om du vill. Kom bara ihåg att den maximala insättningen gäller per person oavsett hur många konton du öppnar.
  • Ansökan görs digitalt, men om du vill nå oss kan du skriva på info@4spar.se eller ringa på 08-408 382 99.

Investera idag

Nu när du vet vad en riskpremie är, bedömer du att 4Spars förväntade avkastning på 5,5 – 6,6% mot den riskfria räntan som ligger runt noll, uppfyller ditt avkastningskrav?

àJag vill öppna ett konto hos 4Spar nu! (OBS. Dit insatta kapital omfattas inte av den statliga insättningsgarantin).