Räntabilitet är ett annat ord för företags avkastning. Ett företags räntabilitet på totalt kapital och på eget kapital är intressanta uppgifter för den som vill se ett företags förmåga att skapa lönsamhet. Ett bra sätt att jämföra företag i samma bransch är att se på deras räntabilitet på totalt kapital över tid.

Detta blogginlägg handlar om räntabilitet på totalt kapital och om räntabilitet på eget kapital, men också om 4Spars produkter. Vi tänker nämligen att du som är intresserad av räntabilitet och att investera i aktier, också kan vara intresserad av att investera i ett sparkonto hos 4Spar. Vi erbjuder sparräntor mellan 5,5% och 7%.

Läs vidare för att få veta mer om räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på eget kapitel. Längst ned på sidan finns information om 4Spar produkter. Om du vill börja spara hos oss redan nu, klicka här.

Räntabilitet på totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital är samma sak som ett företags avkastning i förhållande till dess totala tillgångar. Räntabilitet på totalt kapital räknas fram efter en formel (som står lite längre ner). Poängen med att räkna ut räntabilitet på totalt kapital är för att se företagets förmåga att generera vinst på sina samlade tillgångar. Det betyder att även vinster som inte hör till ett företags kärnverksamhet räknas med, som finansiella intäkter.

För att se en utveckling kan man jämföra ett företags räntabilitet på totalt kapital år efter år.

Formeln för räntabilitet på totalt kapital är: Resultat/ samlade tillgångar

Resultat betyder här rörelseresultat + finansiella intäkter. Svaret i ekvationen blir ett procenttal som i regel är bättre ju högre det är.

Den som räknar på räntabilitet på totalt kapital vill se hur väl ett företag har lyckats generera lönsamhet på sina samtliga tillgångar. Därför visar räntabilitet på totalt kapital inte hur tillgångarna har finansierats.

Räntabilitet på eget kapital

Räntabilitet på eget kapital visar hur hög avkastningen är i förhållande till det ägarna satsat. Formeln ser ut så här: Resultat / eget kapital = räntabilitet på eget kapital

Resultat ska här ses som rörelseresultat + utgifter (som ränteutgifter på finansiellt ägande.) Till skillnad från räntabilitet på totalt kapital räknar man alltså här med de finansiella utgifterna i resultatet.

Eget kapital är ägarnas insats. Det egna kapitalet betraktas som företagets skuld till ägarna.

Räntabilitet på eget kapital räknas både före och efter skatt, eftersom båda resultaten kan vara intressanta. En tumregel är att räntabiliteten på eget kapital ska vara minst 10% för att ses som bra.

Utöver räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på eget kapital är det vanligt att också räkna på räntabilitet på operativt kapital och räntabilitet på sysselsatt kapital.

Spara hos 4Spar till några av marknadens högsta räntor

Att räkna ut räntabilitet på totalt kapital och andra lönsamhetskalkyler ger investerare en grund för bedömning om framtida avkastning. Det skiljer sig mot att investera i ett sparkonto hos 4Spar, eftersom ränteavkastningen hos oss är känd redan på förhand (OBS! Kom ihåg att dina insättningar hos 4Spar inte omfattas av den statliga insättningsgarantin).

För en aktiesparare kan ett konto hos 4Spar vara en lugnande post i portföljen, eftersom han eller hon inte behöver tänka på att köpa eller sälja i rätt tid. Ränteavkastningen betalas smidigt ut när bindningstiden har löpt ut (vid tidsbundet sparande).

Klicka här för att investera i ett sparande hos 4Spar.

4Spars olika produkter

Inlåningskontot har en rörlig ränta på 5,5%. Du har fria uttag och insättningar.

Räntekontona har en bunden ränta på 6,1%, 6,6% och 7% beroende på om ditt kapital är bundet i tre, sex eller tolv månader. Maxbelopp för sparande är 50 000 kr. Vi är registrerade hos Finansinspektionen men dina insatta pengar omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Om ditt sparade kapital skulle förränta sig över beloppsgränsen betalas det automatiskt ut till ditt förvalda bankkonto. Det är gratis att öppna konto hos oss, och det finns heller inga andra avgifter förbundna med ett vanligt sparande hos 4Spar.

Att jämföra olika sparkonton

Räntabilitet på totalt kapital används både för att jämföra företags interna utveckling, men också för att jämföra konkurrenter emellan. Resultatet kan sedan ligga som grund för investeringsbeslut.

Om du vill investera i inlåningskonton som hos 4Spar kan det vara en idé att jämföra våra produkter med andra liknande bolag. Detta eftersom avkastningen i vår bransch är känd redan när du går in med kapitalet.

Om du jämför inlåningsföretags sparränta mot räntan på vanliga sparkonton på banken kommer du se att inlåningsföretagens sparränta i regel ligger en bra bit över bankernas. I gengäld omfattas vanliga banker av den statliga insättningsgarantin, vilket ett sparande hos inlåningsföretag i regel inte gör.

Så här öppnar du ett konto hos 4Spar

Det är enkelt att öppna ett konto hos 4Spar, så här går processen till:

  • Du registrerar dig med BankID/E-legitimation och får då en länk skickad till dig.
  • Klicka på länken som bekräftar din kontoansökan.
  • Klart! Du skickas nu information om ditt nya sparkonto och om hur du gör insättningar.

Med detta blogginlägg hoppas vi att du har lärt dig lite mer om räntabilitet på totalt kapital och om att investera i 4Spars produkter.