4Spar erbjuder olika sparformer med villkor som passer alla sorters sparande. Nedan hittar du en snabböversikt över våra konton.
Detaljerad information om varje specifik sparform finns nedan.

Konto Bindningstid Räntetyp Årsränta Effektiv ränta*
Inlåningskonto 5.5 % Ingen Rörlig 5.5% 5.50%
Räntekonto 3 månader 3 månader Fast 6.1% 6.24%

* Effektiv ränta, d.v.s. räntan uttryckt som en årsränta vars ränteutbetalning sker varje år (EAR) beräknas enligt EAR = (1+r/365*d*)^(365/d)-1 där r = Årsränta, d = räntedagar.

Kapitalisering av Räntekonton sker först vid löptidens slut. Detta medför att den effektiva räntan på Räntekonton med en löptid på 1 år eller mer blir något lägre än årsräntan.

För Räntekonton med en löptid som är kortare än ett år blir den effektiva räntan högre än årsräntan, eftersom räntan kan återinvesteras efter kapitaliseringen. Du får alltså en ränta-på-ränta-effekt. Tänk dock på att det totala kapitalet per person aldrig får överstiga 50 000 kr, vilket medför att räntan inte alltid kan återinvesteras om det medför att det totala kapitalet överstiger maxbeloppet.

Våra sparkonton omfattas inte utav den statliga insättningsgarantin.
Aktuell ränta:5,5 % årligen (rörlig)
Effektiv ränta:5,50 %
Bindningstid:Ingen (fria uttag)
Kostnad:0 kr
Minsta insättning:1 000 kr
Maximal insättning:50 000 kr

Inlåningskontot är ett konto utan bindningstid med fria insättningar samt uttag. Minsta belopp per insättning är 1 000 kr. Räntan är rörlig och kontot kapitaliseras årligen den 31 december alternativt när kontot avslutas. Räntan beräknas enligt räntebasen 365 dagar (365/365). Kontot saknar uppsägningstid.

Våra sparkonton omfattas inte utav den statliga insättningsgarantin.
Aktuell ränta:6,1 % årligen (fast)
Effektiv ränta:6,24 %
Bindningstid:3 månader
Kostnad:0 kr
Minsta insättning:10 000 kr
Maximal insättning:50 000 kr

Räntekonto 3 månader är ett konto med fast ränta och löptid. Minsta insättning är 10 000 kronor. Inga insättningar eller uttag kan göras under bindningstiden. Insättning av kapital aktiverar kontot och bindningstiden börjar löpa från dagen efter insättningen är mottagen. Investeringen är bunden under löptiden. Räntan kapitaliseras efter bindningstidens slut. Ränta samt ursprunglig investering överförs på förfallodagen till Inlåningskontot, om inte annat angetts, varifrån kapitalet sedan är tillgängligt för uttag. Eventuellt belopp som överstiger det maximala beloppet på 50 000 kr betalas ut till det föranmälda bankkontot. Kontot saknar uppsägningstid. Kontot kan avslutas i sin helhet innan löptidens slut (förtida kontoavslut). Vid ett förtida kontoavslut tillfaller den upplupna räntan ej kontohavaren.