4Spar erbjuder olika sparformer med villkor som passer alla sorters sparande. Nedan hittar du en snabböversikt över våra konton.
Detaljerad information om varje specifik sparform finns nedan.

Våra sparkonton omfattas inte utav den statliga insättningsgarantin.
Aktuell ränta: 5,5 % årligen (rörlig)
Effektiv ränta: 5,50 %
Bindningstid: Ingen (fria uttag)
Kostnad: 0 kr
Minsta insättning: 1 000 kr
Maximal insättning: 50 000 kr
Inlåningskontot är ett konto utan bindningstid med fria insättningar samt uttag. Minsta belopp per insättning är 1 000 kr. Räntan är rörlig och kontot kapitaliseras årligen den 31 december alternativt när kontot avslutas. Räntan beräknas enligt räntebasen 365 dagar (365/365). Kontot saknar uppsägningstid.

* Effektiv ränta, d.v.s. räntan uttryckt som en årsränta vars ränteutbetalning sker varje år (EAR) beräknas enligt EAR = (1+r/365*d*)^(365/d)-1 där r = Årsränta, d = räntedagar.

Kapitalisering av Räntekonton sker först vid löptidens slut. Detta medför att den effektiva räntan på Räntekonton med en löptid på 1 år eller mer blir något lägre än årsräntan.

För Räntekonton med en löptid som är kortare än ett år blir den effektiva räntan högre än årsräntan, eftersom räntan kan återinvesteras efter kapitaliseringen. Du får alltså en ränta-på-ränta-effekt. Tänk dock på att det totala kapitalet per person aldrig får överstiga 50 000 kr, vilket medför att räntan inte alltid kan återinvesteras om det medför att det totala kapitalet överstiger maxbeloppet.