Den som placerar pengar gör det med syftet att få tillgångarna att växa, oavsett om det är i form av ränta, utdelningar eller värdeökning. I regel gäller att ju högre avkastning/ränta du kan få, desto högre risk måste du ta. När du placerar pengar är det tre grundläggande frågor du ska ställa dig: Till vad sparar jag? Hur länge ska pengarna vara placerade? Och vilken risk är jag beredd att ta?

Detta blogginlägg om att placera pengar utgår från ovanstående frågor och presenterar några vanliga alternativ för sparande och investeringar.

För dig som redan nu vill gå till sidan för att placera pengar i ett fasträntekonto hos 4Spar – klicka här. (Dina placerade pengar hos 4Spar omfattas ej av den statliga insättningsgarantin.)

Varför ska jag placera pengar?

För att undvika att dina sparade pengar äts upp av inflationen är det bra att placera dem på någon form av räntekonto. Inflationen ligger på ca 2% årligen, och om du har sparade pengar i ett räntefritt konto kommer förstås värdet på dina besparingar att minska med tiden. Därför är det bra att kolla på alternativ där du kan placera pengar och få avkastning.

Kanske vill du att inte bara att räntan håller inflationstakten, utan du vill att dina placeringar ska växa mer än så? Oavsett leder det oss till den första frågan du ska ställa dig när du funderar över att placera pengar: Vad är målet med mitt sparande/investerande?

Vad är syftet med att placera pengar?

Beroende på vad du vill med ditt sparande finns alternativ som passar bättre eller sämre. Börja med att fråga dig om du vill buffertspara eller målspara. Buffertsparande är till för oförutsedda utgifter och målsparande är när du sparar till ett visst mål, som en bil, en resa men också att dina investeringar ska ha nått upp till ett värde du bestämt i förväg.

Placera pengar för buffertsparande

Vid buffertsparande ska du ha omedelbar tillgång till pengarna eftersom bufferten är tänkt att täcka oförutsedda utgifter. Ett buffertsparande är en säkerhet vid exempelvis en oväntad tandläkarräkning, om ugnen går sönder eller om det dyker upp ett bra erbjudande som snabbt kräver handlande etcetera.

Därför är ett klassiskt sparkonto på bank ett bra val när du ska placera pengar för buffertsparande. Avkastningen är inte så hög, men å andra sidan har du direkt tillgång till bufferten.

4Spar erbjuder också en produkt som lämpar sig bra för buffertsparande. Vårt Inlåningskonto har en sparränta på 5,5 % och har fria uttag och insättningar, samt är gratis att upprätta. Tänk bara på att ditt sparande hos 4Spar inte omfattas av den statliga insättningsgarantin och är därför förbundet med en viss risk.

Placera pengar för målsparande

Ett vanligt målsparande är att varje månad lägga undan pengar till en förutbestämd sak, som en kontantinsats till en lägenhet eller en bil. Ett annat mål kan vara pengarna ska öka till ett visst värde vid en aktieinvestering. Exempel: ”När kursen har ökat värdet på mitt satsade belopp med 20% är målet uppnått”

När du målsparar har du fördelen av att du har ett långsiktigt tänkande. Du vet att du kan undvara pengarna en period, vilket öppnar för investeringar.

Aktier, fonder, fasträntekonton, ISK, obligationer samt investeringar i ädelmetaller och andra valutor är några exempel på vanliga alternativ för den som vill placera pengar långsiktigt. De olika investeringsformerna skiljer sig åt i risk, ränta eller utdelning, samt bindningstid.

Vanliga alternativ att placera pengar i

Ett viktigt råd när du ska placera pengar: Ta inte risker om du inte har råd att förlora det du satsar.

För dig som ska placera pengar finns det gott om alternativ att välja mellan. Vi har sammanfattat några vanliga placeringsformer och presenterat dem i en lista här nedanför. Listan är endast gjord i informationssyfte, och ska ej tolkas som rådgivning. Du som vill har råd kring om att placera pengar rekommenderas att vända sig till en expert på området.

Vanliga investeringsformer (för enkelhetens skull är beskrivningarna mycket generaliserade):

  • Aktiesparande – Aktiesparande innebär att du köper andelar i ett företag. När företaget går bra ökar värdet på aktien, och det motsatta gäller om det går dåligt. Att på egen hand placera pengar i ett aktiebolag kräver att du är insatt i företaget och dess bransch. Aktier kan ge mycket hög utdelning, men kan också bli en förlustaffär.
  • Fondsparande – Fonder är som en korg med aktier från olika verksamheter och därför sprids riskerna. Det finns många fondmäklare som kan hjälpa dig att välja fonder, dock ofta mot en avgift. Fonder är tryggare än aktier, men ger också mindre utdelning. Att placera pengar i fonder kan vara olika säkert helt beroende på vilken fond du väljer. Att välja en fond full med högriskaktier är förstås fortfarande ett risktagande.
  • Fasträntekonto – Ett fasträntekonto är ett bra val att placera pengar i om du har en fast summa du vill se växa. Med ett fasträntekonto är det vanligt att binda pengarna en viss tid. Under den tiden kan du varken ta ut eller tillföra belopp, vilket du måste planera för. När du binder pengarna kan banken eller inlåningsföretaget enkelt planera hur de ska investera dina pengar och kan därför erbjuda dig högre ränta.

Att placera pengar i ett fasträntekonto har fördelen att avkastningen är känd på förhand och att den ofta är högre än hos ett vanligt sparkonto.

4Spar erbjuder flera olika fasträntekonton, läs mer här.

  • ISK –ISK skapades av staten för att underlätta för ”vanliga människor” att investera i aktier och fonder. När du satsar inom nyss nämnda områden får du inom ramen för ISK en förenklad skatteinbetalning och deklaration i jämförelse med vanlig aktiehandel. Den största skillnaden mot att placera pengar i vanlig aktie/fondhandel är att du inte beskattas vid vinst, utan istället schablonbeskattas oavsett om du gjort vinst eller förlust. Risknivån för ISK ligger på samma som för att placera pengar i aktier och fonder: det kommer an på hos vilka företag du satsar.
  • Obligationer – Företag eller staten kan sälja obligationer istället för att ta lån från banken. Du som äger obligationen får en ränta ända tills löptiden har gått ut då obligationen köps tillbaka av upprättaren.
  • Ädelmetaller och andra valutor – Att placera pengar i ädelmetaller som guld blir vanligare i kristider när valutorna bedöms vara osäkra. Guld har under mycket lång tid använts som betalmedel och har fortfarande ett högt värde och förtroende. Idag är det också många som placerar pengar i kryptovalutor som bitcoin. Sett till bitcoins värdesvängningar måste den ses som ett investeringsobjekt med hög risk. Man kan i alla fall konstatera att många spekulerar i bitcoin, och hur den kommer stå sig i tider när övriga valutor svajar får framtiden utvisa.

Placera pengar hos 4Spar

4Spar erbjuder fasträntekonton både med och utan bindningstid. Du kan spara med räntor mellan 5,5 och 7 %. För att få den högsta räntan ska du binda pengarna i ett år, men du kan också binda i tre och sex månader för räntor på 6,1% och 6,6%. De tre kontona med bindningstid kallas för Räntekonton. Inlåningskonto är namnet på vår produkt med fria uttag och insättningar och har en ränta på 5,5%.

Det är kostnadsfritt att placera pengar hos 4Spar, och det tillkommer heller inga avgifter vid insättningar eller uttag. Du registrerar dig med BankId eller E-legitimation och transaktionerna sköts säkert av Trustly. Vi har betyget högsta kreditvärdighet och ett UC Guld sigill.

Intresserad? Läs mer och öppna ett konto här. Obs! Dina insättningar hos 4Spar omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.