Om 4Spar

Vi investerar i den nordeuropeiska konsumentkreditmarknaden

4Spar AB erbjuder marknadens i särklass mest attraktiva sparform. Ditt inlåningskonto är helt avgiftsfritt och saknar bindningstid vilket betyder att du när som helst kan sätta in och ta ut pengar från ditt konto. Inlånat kapital används uteslutande för 4Finance Group framtida expansion. 4Spar AB är ett dotterbolag till 4Finance AB som är en del av koncernen 4Finance Group.

Marknadsledande koncern

4Finance Group är marknadsledande inom konsumentkrediter runt om i världen. Koncernen har i dagsläget ca 1000 anställda. I 4Finance Group ingår flera välkända varumärken på den nordeuropeiska marknaden som bl.a. 4Spar, Vivus.se, Onea.se samt SMSCredit. Vi tillhandahåller våra kredittjänster till miljontals kunder runt om i världen.

4Finance Group är verksamma i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien, Kanada, Lettland, Litauen, Georgien, Tjeckien, Estland, Bulgarien, Polen, Ryssland och Spanien och har till dagens datum ca två miljoner aktiva kunder. Vår snabba tillväxt är ett resultat av ett noggrant beaktande av våra kunders behov tillsammans med en stark ledning och ledningsgrupp.

Mer information om koncernen hittar du här.
Öppna konto
 
 
Kontakta oss
08 408 382 99

Viktig Information
4Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av 4Finance Groups expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.