Vill du investera pengar men är osäker på vilken investeringsform du ska välja? Detta blogginlägg jämför investeringssparkonto med fasträntekonto hos 4Spar.

Introduktion till investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto är ett konto avsett för handel av värdepapper som aktier och fonder. Investeringssparkonto infördes 2012 efter beslut av riksdagen. Syftet var att göra det mycket enklare att handla med värdepapper. Förenklingen ligger i huvudsak i hur investeringssparkontot beskattas och deklareras.

Vid klassisk aktiehandel räknar den som handlar med aktier själv ut skatten samt fyller i uppgifterna i deklarationen. Men med införandet av investeringssparkonto behövdes inte längre det, skatten på ISK är en schablonskatt som räknas ut automatiskt och deklarationen kommer sedan färdigifylld. Ett investeringssparkonto låter med andra ord innehavaren helt fokusera på införskaffandet och säljandet av värdepapper, utan att behöva lägga tid på skatteregler och deklaration. Information: Schablonbeskattning av investeringssparkonto innebär att skatten blir likadan oavsett om investeraren har gått med vinst eller förlust. Jämför med klassisk aktiehandel där beskattning endast görs vid försäljning eller utdelning. Vilken av beskattningsformerna som är mest fördelaktigt är en fråga varje investerare själv får ta ställning till och berörs inte i detta inlägg. I vilket fall är investeringssparkontots automatiska beskattning och deklarering enklare än att själv behöva räkna ut och fylla i, som fallet är vid den klassiska aktiehandeln.

Introduktion till att investera hos 4Spar

Att investera hos 4Spar innebär att du avsätter ett kapital som du i förväg vet den förväntade avkastningen på. Att investera hos 4Spar påminner om att spara i ett vanligt bankkonto, men till räntor på 5,5 – 7%. Märk att när du investerar hos 4Spar så tar du en viss risk och dina pengar omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Du kan läsa mer detaljerat om 4Spars produkter längre ner på sidan.

Jämförelse mellan investeringssparkonto och att investera hos 4Spar

 • Egen arbetsinsats. Iett investeringssparkonto är det du som väljer fonder och aktier att satsa på. Det betyder att du själv måste välja värdepapper, eller anlita någon att välja åt dig. Hos 4Spar behöver du inte tänka på det. Allt du behöver göra är att öppna ett konto och sätta in det önskade beloppet. Pengarna du sätter in hos 4Spars används för koncernens fortsatta expansion och det är såldes den som genererar ränta.
 • Avkastning. Avkastningen hos ett investeringssparkonto är oviss eftersom den avspeglar hur det gått för de företag du köpt aktier hos. Avkastningen hos 4Spar är avtalad på förhand och varierar beroende på hur länge du valt att binda dina pengar.

  I praktiken betyder det att när du investerar i ett investeringssparkonto så kan din ränta både bli högre och lägre än den hos 4Spar.
 • Risk. Att investera betyder att ta en risk, och att ta en risk är det enda sättet att få räntor som överstiger bankernas sparräntor. Risken hos ett investeringssparkonto följer av risken hos de aktier och fonder du valt att investera i. Risken hos 4Spar ligger i hur 4finance koncernens fortsatta expansion faller ut.
 • Maxbelopp. När du investerar i ett investeringssparkonto finns det i princip inget maxbelopp på hur mycket du får sätta in. Hos 4Spar har vi satt ett maxbelopp på 50 000 kr.
 • Säkerhet. Både de stora bankernas investeringssparkonton och 4Spars fasträntekonton bygger på säkra tekniker för identifiering och hantering av dina pengar. Läs mer om 4Spars säkerhet längre ned i den mer detaljerade produktbeskrivningen.
 • Avgift. I regel är det gratis att öppna ett investeringssparkonto hos någon av de stora bankerna. Att ha ett investeringssparkonto kan bli en helt avgiftsfri affär om du vill, men du kan också råka ut för avgifter om du väljer att nyttja dig av till exempel investmentbolag. Det är alltid gratis att öppna ett konto hos 4Spar. Hos 4Spar är alla delar av innehavet gratis: upprättande av konto, insättningar och uttag, samt ränteutbetalningar.

Investeringssparkonto eller 4spar?

Om du vill öppna ett investeringssparkonto är det enklast att du vänder dig till någon av de större bankerna. Mer produktinformation om att spara hos 4Spar följer nedanför.

Information om att investera hos 4Spar

4Spar erbjuder två olika konton, Inlåningskonto och Räntekonto. I det förra är det fria uttag, och hos de senare binds pengarna. Räntan varierar beroende på hur länge du binder dina pengar.

Inlåningskontot har ingen bindningstid och du har fria insättningar och uttag. Årsräntan är på 5,5 %. Inlåningskontot är till för dig som både vill investera och samtidigt kunna ta ut pengarna när som helst.

Räntekonton finns i tre varianter med bindningstider på 3 månader, 6 månader och ett år. Räntan på Räntekontona är fast och ligger på 6,1%, 6,6% och 7%.

Ytterligare information om 4Spars konton:

 • Inlåningskontots minsta belopp för insättning är 1000 kr. Maxbeloppet är alltid 50 000 hos alla våra konton. Inlåningskontot har ingen uppsägningstid.
 • Räntekontonas minsta belopp för insättning är 10 000 kr.
 • Om ditt insatta kapital förräntar sig över maxgränsen på 50 000 kr betalas överskottet automatiskt ut till ditt förvalda bankkonto.
 • Du kan öppna obegränsat antal med konton, men det sammanlagda insatta beloppet kan inte överstiga 50 000 kr.
 • Säkra överföringar garanteras av vår partner Trustly. Detta är Trustly

Klicka här för att registrera dig. Dina pengar hos 4Spar omfattas inteav den statliga insättningsgarantin.

Vad krävs för att spara hos 4Spar?

Du behöver e-ligitimation / Bank ID för att öppna ett konto hos 4Spar. Läs mer i avdelningen frågor och svar!