Bankräntan är i början av 2021 fortfarande rekordlåg. Sparkapital på ett klassiskt bankkonto förräntar sig inte mycket och det är billigt att låna pengar. Hur kommer det sig att bankräntan är så låg just nu?

Detta blogginlägg handlar både om bankränta och om 4Spars fasträntekonton med räntor mellan 5,5 – 6,6%.

Hur sätts bankräntan?

För att förstå vad som ligger bakom bankernas beslut för bankräntan måste man känna till Riksbanken, som är Sveriges centralbank.

Riksbanken har till uppgift att säkra värdet på den svenska kronan. Riksbanken vill att inflationen är låg och stabil. Ett kraftfullt verktyg Riksbanken har för att styra ekonomin och därmed inflationen är reporäntan, även kallad styrräntan.

Det är just Riksbankens reporänta som i praktiken avgör bankernas bankränta. Reporäntan anger vad bankerna får betala för att låna pengar av Riksbanken. När reporäntan är låg blir det således billigt för bankerna att låna pengar därifrån.

Bankerna bestämmer själva bankräntan och är inte skyldiga att följa reporäntan. Men på en konkurrensutsatt marknad får reporäntan ändå en effekt. Det kan förklaras av följande exempel:

  • Banker får låna pengar från Riksbanken med 0,5% i ränta. När banken i sin tur lånar ut pengarna till dig som privatperson kommer de att ta ut en ränta över 0,5% för att göra vinst, till exempel 1%. Om banken blir girig och istället tar ut 6% ränta kommer de konkurreras ut av banker som erbjuder en bankränta som närmare följer reporäntan.

Reporäntan

Avgörande för bankräntan är alltså reporäntan. För att förstå varför bankräntan idag är så låg behöver vi alltså förstå vad som styr reporäntan.

Reporäntan används för att styra svenskarnas ekonomiska beteende. Vid lågkonjunktur kan reporäntan sänkas för att stimulera företagens och befolkningens investerings- och konsumtionsvilja. Konsumtionsviljan förmodas öka när man knappt får någon ränta på sparande samtidigt som det är billigt att låna pengar.

Vid högkonjunktur kan reporäntan tvärtom höjas för att undvika ekonomisk överhettning* och för att kyla av ekonomin med förhoppningen att förlänga högkonjunkturen.

*Ekonomisk överhettning innebär att efterfrågan är högre än produktionen. När det sker kan inflationen öka.

Fördröjd effekt

Reporäntan får i regel fullt genomslag ca ett år efter att den ändrats. Reporäntan baserar sig alltså på Riksbankens förväntan av framtidens ekonomi.

Syftet att med reporäntan ge ekonomin ”gas” eller ”broms” är som nämnt för att uppnå Riksbankens lagstadgade mål om att hålla kronan i ett fast penningvärde.

Varför är det ett problem om inflationen blir för hög eller för låg?

En hög inflation betyder att pengars värde sjunker och att folk därmed inte vågar spara det de tjänar.

När inflationen är låg ökar istället pengarnas värde, vilket leder till att människor hellre sparar än spenderar. Därför har man beslutat att en inflation på 2% är en lagom nivå.

Hur räknas bankräntan ut?

Bankräntan beräknas på antal hela dagar. Det finns olika modeller för att räkna ut bankräntan, exempelvis kan banken räkna från första bankdagen efter insättning till samma dag uttaget görs. De kan också räkna från första kalenderdag efter insättning till och med sista kalenderdag före uttaget görs.

Det finns ytterligare varianter av hur man fastställer bankdagar på vilka bankräntan baseras. Enligt Finansinspektionen bör bankerna informera sina kontohavare om vilken princip som gäller.

Binda sitt sparande

En tumregel är att ju längre tid du binder ditt sparande desto högre bankränta får du. Logiken bakom det är att banken vid längre bindningstid kan ta mer långsiktiga beslut om vad de ska använda dina bundna pengar till.

När du sparar pengar på ett bankkonto får du ränta eftersom dina sparpengar är lån till banken. Banken kan i sin tur låna ut ditt sparkapital och på så sätt själva tjäna pengar på att du sparar hos dem.

Eftersom alla kontohavare inte tar ut alla sina sparpengar samtidigt är det i praktiken inget problem att banken inte har alla sparpengar tillgängliga samtidigt. Men ifall det skulle hända finns en statlig säkerhet.

Insättningsgaranti

Det finns en risk med att banken lånar ut sina sparares pengar. Vad händer till exempel om banken skulle gå omkull och människor inte kan hämta ut sina sparpengar eftersom de är utlånade?

För sådana situationer finns den statliga insättningsgarantin. Den gör att människor kan vara trygga i att spara hos bankerna, och det är viktigt eftersom vår samhällsekonomi gynnas av att bankerna kan investera sina sparares tillgångar.

Öppna ett konto hos 4Spar

4Spar kan kanske intressera dig som letar efter en hög bankränta? 4Spar är inte en bank med vi erbjuder konton med några av marknadens högsta räntor.

4Spars fasträntekonton har räntor på 5,5 – 6,6%. OBS! Dina insatta pengar hos 4Spar omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Fasträntekonton med förmånliga räntor

Din ränta hos 4Spar blir högre ju längre tid du binder ditt kapital. Det är helt gratis att öppna ett konto hos 4Spar och du registrerar dig enkelt via hemsidan.

Ytterligare produktinformation

  • Du kan max spara 50 000 kr hos 4Spar. Om ditt insatta belopp förräntar sig över det betalas överskottet automatiskt ut till ditt förvalda bankkonto.
  • Innanför maxgränsen på 50 000 kr kan du öppna hur många konton du vill. Med flera konton kan du både få friheten av ett konto med obegränsade uttag, samt den högre räntan som följer av att du binder dina pengar.  
  • Överföringar sköts säkert av vår samarbetspartner Trustly.

Så här enkelt öppnar du ett fasträntekonto hos 4Spar

Det är smidigt att öppna ett konto hos 4Spar. Så här gör du:

  1. Registrera dig med BankID/E-legitimation hos 4Spar.
  2. Erhåll en länk som skickas till din e-postadress.
  3. Bekräfta din kontoansökan genom att klicka på länken.
  4. Klart! Så smidigt är det att öppna ett konto hos 4Spar. Du kommer i detta skede att få mer information om hur du kan göra insättningar.

Fler frågor om att spara hos 4Spar? Läs våra vanligaste frågor och svar.

Lycka till med ditt konto hos 4Spar! Vi hoppas att du både har fått praktisk information om våra produkter samt lärt dig något om bankränta.

àUpprätta ett fasträntekonto hos 4Spar. Observera att ditt sparande inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.