Vinsten på investerat kapital kallas för avkastning. När fonder och aktier ökat i värde pratar man om vilken avkastning de har gett. Avkastningen är aldrig bestämd på förhand, till skillnad från räntesatsen hos till exempel ett sparkonto.

Den här texten handlar om värdeökning på kapital och fokuserar på avkastning och 4Spars sparerbjudanden. Vill du med en gång läsa mer om 4Spars produkter och komma igång med ditt sparande? Klicka här för att börja spara.

Beräkna avkastning

Exempel på investeringar som ger avkastning är aktier och fonder. Vid sparande står avkastningen i centrum och den kan mätas på flera olika sätt. Att följa en akties kurstillväxt är ett av sätten att mäta avkastning på. Exempel: Om du äger aktier för 1000 kr och aktiens värde (kurstillväxten) stiger till 1500 kr, har du fått en avkastning på 50 %.

Det andra sättet på vilket man brukar mäta avkastning är genom utdelning av aktier. Utdelning kallas det när ett företag går med vinst och delar ut vinsten till ägarna av företagets aktier. (Vid vinst är företag skyldiga att proportionerligt dela ut vinsten.) Exempel: Du äger 1% av aktierna i ett företag som gör ett överskott på 100 000 kronor. Av dessa pengar återinvesterar företaget 50 000 kr i sin egen verksamhet för framtida högre vinster. De resterande 50 000 kr är ren vinst som går till utdelning. Av den får du 1%, alltså 500 kr, utbetalt till ditt bankkonto.

När vi slår samman avkastningen från kurstillväxten och utdelningen får vi totalavkastningen. Totalavkastningen visar den sammanlagda förtjänsten du gjort på investeringen. Tänk bara på att det är först när du säljer aktierna som du kan omvandla avkastningen från kurstillväxten till riktiga pengar.

Erbjuder 4Spar aktieinvesteringar?

Nej det gör vi inte. Däremot erbjuder vi sparande till några av marknadens högsta räntor, mellan 5,5 – 7%. Våra konkurrenskraftiga räntor är också anledningen till att vi skriver om avkastning för aktier och fonder. Vi tänker nämligen att du som är nyfiken på någon av de investeringsformerna också kan vara intresserad i att spara hos 4Spar. Om du vill läsa mer om att spara till några av marknadens högsta räntor, klicka här. OBS! Ditt insatta belopp hos 4Spar omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Avkastning för olika delar av ett företags verksamhet

För att lättare kunna jämföra eller för att förstå vissa delar av ett företags verksamhet bättre, är det vanligt att man kikar på avkastningen hos vissa specifika områden. Exempelvis hur framgångsrika företagets investeringar varit. Här följer en introduktion till några av de vanligaste formlerna som används för att räkna ut olika typer av avkastning. Alla formlerna ger ett procenttal.

Avkastning på investering.

För att tydliggöra ett företags framgångar med sina investeringar brukar man räkna avkastningen på investering (Return on Investment, ROI). Genom att dividera vinsten av investeringen med priset för investeringen, får man fram avkastningen på investeringen eller ROI. Ju högre procenttal, desto bättre föll investeringen ut.

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital (Return on Equity, ROE) visar hur väl ett företag förvaltar kapitalet som sätts in av aktiespararna. Genom att se ett företags avkastning på eget kapital kan du som investerar lättare bedöma huruvida din investering kommer bli lönsam eller ej. Du får en bra värdemätare när du kikar på avkastning på eget kapital vid jämförelse av olika företag i samma bransch.

Räkna ut avkastning på eget kapital genom att dela nettoresultatet med det egna justerade kapitalet och multiplicera med 100.

Avkastning på totalt kapital

Avkastning på totalt kapital (Return on Assets, ROA) visar avkastningen för ett företags samlade tillgångar. Ju högre tal, desto högre vinst. Talet visar ett företags förmåga att generera vinst på sina samlade tillgångar. Eftersom de samlade tillgångarna kan variera kraftigt på kort sikt, kan det vara mer rättvisande att räkna ut ett genomsnitt över företagets tillgångar över en samlad period istället för vid ett tillfälle. Formeln ser ut så här: Avkastning på totalt kapital = Nettovinsten/Samlade tillgångar

Jämföra avkastning

För att kunna göra en rättvis jämförelse av avkastning ska du också jämföra risktagandet mellan de olika investeringarna. Eftersom risktagandet i aktiesparande generellt sett är större än hos fondsparande blir det missvisande att bara se till avkastningen. Därför brukar man jämföra avkastning mellan företag som är i samma bransch, eller mellan fondportföljer med liknande profiler.

Varför är det olika mycket risk mellan aktie- och fondsparande?

Fonder är flera olika aktier samlade i en portfölj (f.ö. ofta belagda med en avgift eftersom det är någon som arbetat med att välja ut aktierna.) Risken blir mindre vid fondsparande eftersom det är en liten risk att alla aktier i fonden dyker samtidigt. I gengäld är det mindre chans att alla aktier skulle öka lika mycket samtidigt. Aktier har därför både större chans/risk till högre vinster och djupare förluster än fonder. Med andra ord avspeglar sig risktagandet i avkastningen där högre risk möjliggör högre avkastning.

Avkastning hos 4Spar

När du sparar i ett sparkonto lånar du i själva verket ut pengar till banken eller inlåningsföretaget. Priset banken betalar för lånet kallas just ränta. Det samma gäller när du själv lånar pengar, du får också betala ett pris för lånet i form av ränta. När du sparar hos 4Spar, med andra ord lånar ut pengar till oss, får du en ränta mellan 5,5–7% beroende på vilken sparform du har valt.

Som nämndes i början av blogginlägget kallas förtjänsten vid lån inte för avkastning utan ränta. Den största skillnaden mellan avkastning och ränta är att den senare är bestämd i förväg och den förra räknas ut efterhand. När du sparar hos 4Spar ökar räntan ju längre tid du binder sparandet.

Våra räntor varierar mellan 5,5% och 7%. Väljer du ett fullt flexibelt sparande helt utan bindningstid får du en ränta på 5,5%. Vårt flexibla sparande kallas Inlåningskonto. Om du i förväg vet med dig att du kan sätta undan ett belopp mellan tre och tolv månader kan du välja något av våra Räntekonton istället. Då får du en ränta mellan 6,1 och 7 %.

Att spara hos 4Spar är helt avgiftsfritt och du kan öppna hur många konton du vill. Tänk bara på att det samlade beloppet du sparar max kan vara 50 000 kr, oavsett antal konton. Om ditt insatta belopp skulle förränta sig över 50 000 kr överförs överskottet automatiskt till ditt förvalda bankkonto.

Det går snabbt att upprätta ett sparkonto hos 4Spar, och processen sköts säkert genom Trustly. För att börja spara, klicka här.

De pengar du sätter in hos 4Spar omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.