Lagen

Riksdagen har antagit en lag som innebär att Inlåningsföretag som 4Spar kommer att avvecklas i slutet av 2021.

Viktig Information: 4Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av 4finance groups expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

Återbetalning

När vi nu närmar oss denna tidpunkt så kommer vi att stänga ner de kvarvarande sparformerna. Vi kommer även inte att ta emot några fler nya kunder eller insättningar då vi förbereder för återbetalningar i november månad 2021.

Föranmält bankko

Vänligen logga in på din profil och se över ditt föranmälda bankkonto så att det stämmer och är korrekt när det är dags för oss att returnera dina pengar till dig under november månad. Logga in

Frågor och svar

Klicka här för att få svar på dina frågor gällande detta. Frågor & Svar